Rekrutacja 20/21

ZASADY REKRUTACJI DO NASZYCH PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ODDZIAŁ GRABISZYŃSKA
Cennik na stronie www żłobka zakładka Placówki/oddział Grabiszyńska/
Ilość miejsc dofinansowanych przez Gminę Wrocław  – 53
System będzie aktywny pod adresem: 

rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl 
Dyrektor placówki telefon: 539 950 539
Nadzór nad realizacją opieki sprawuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
ul. G. Zapolskiej 4, 50 – 032 Wrocław , tel. +48 71 777 77 60

ODDZIAŁ HALLERA
Cennik na stronie www żłobka zakładka Placówki/oddział Hallera/ 
Ilość miejsc dofinansowanych przez Gminę Wrocław  – 56
rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl 
Dyrektor placówki telefon: 539 950 53Dyrektor placówki telefon: 539 950 539

Nadzór nad realizacją opieki sprawuje:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
ul. G. Zapolskiej 4, 50 – 032 Wrocław , tel. +48 71 777 77 60

ODDZIAŁ SMOLEC 

Cennik na stronie www żłobka zakładka Placówki/ oddział Smolec
Dyrektor placówki telefon: 533 217 533

Nadzór nad realizacją opieki sprawuje:
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Nowowiejska 4 , 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 71 33  47  200 – 206